1999-12-17 10:42:31# 125. lþ.#F 48.#4. fundur. Tollalög., til 10:43:28| A gert 12 16:11
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur, 125. lþ.

Tollalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 209. mál (tölvuvædd tollafgreiðsla). --- Þskj. 243, nál. 362.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:42]

1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv.