1999-12-17 10:43:30# 125. lþ.#F 48.#5. fundur. Skattfrelsi norrænna verðlauna., til 10:44:41| A gert 17 11:46
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur, 125. lþ.

Skattfrelsi norrænna verðlauna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 4. mál. --- Þskj. 4, nál. 384.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:43]

Brtt. í nál. 384 samþ. með 49 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.