1999-12-17 16:11:00# 125. lþ.#F 48.#12. fundur. Framleiðsluráð landbúnaðarins., til 16:43:38| L gert 12 16:11
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur, 125. lþ.

Framleiðsluráð landbúnaðarins, 3. umr.

Stjfrv., 205. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 461, brtt. 473 og 477.

[16:11]

Frsm. meiri hluta landbn. (Hjálmar Jónsson):


[16:14]

Frsm. minni hluta landbn. (Guðmundur Árni Stefánsson):


[16:23]

Frsm. meiri hluta landbn. (Hjálmar Jónsson) (andsvar):


[16:25]

Frsm. minni hluta landbn. (Guðmundur Árni Stefánsson) (andsvar):


[16:27]

Frsm. meiri hluta landbn. (Hjálmar Jónsson) (andsvar):


[16:28]

Frsm. minni hluta landbn. (Guðmundur Árni Stefánsson) (andsvar):


[16:28]

Þuríður Backman:


[16:33]

Jón Bjarnason:


[16:39]

Landbúnaðarráðherra (Guðni Ágústsson):