1999-12-18 11:19:04# 125. lþ.#F 49.#7. fundur. Framhaldsskólar., til 11:21:26| A gert 18 19:16
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 125. lþ.

Framhaldsskólar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 101. mál (aðlögunartími, fornám, samræmd lokapróf o.fl.). --- Þskj. 102, nál. 388.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:19]

1. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 388 samþ. með 55 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

5.--8. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 53 shlj. atkv.