Útbýting 125. þingi, 35. fundi 1999-12-03 16:05:26, gert 6 9:36

Loftskeytastöðin á Siglufirði, 248. mál, fsp. KLM, þskj. 304.