Útbýting 125. þingi, 36. fundi 1999-12-06 15:59:21, gert 8 9:50

Kortlagning ósnortinna víðerna, 252. mál, fsp. KolH, þskj. 311.

Siglingalög, 253. mál, frv. GHall o.fl., þskj. 312.