Útbýting 125. þingi, 36. fundi 1999-12-06 17:37:47, gert 8 9:50

Fjáraukalög 1999, 117. mál, nál. meiri hluta fjárln., þskj. 309; brtt. meiri hluta fjárln., þskj. 310.