Útbýting 125. þingi, 48. fundi 1999-12-17 14:26:31, gert 12 16:11

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun, 186. mál, brtt. GIG o.fl., þskj. 489.