Dagskrá 125. þingi, 35. fundi, boðaður 1999-12-03 10:30, gert 4 10:13
[<-][->]

35. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis föstudaginn 3. des. 1999

kl. 10.30 árdegis.

---------

 1. Seðlabanki Íslands, stjfrv., 214. mál, þskj. 253. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 2. Jarðalög, stjfrv., 227. mál, þskj. 272. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 3. Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, stjfrv., 228. mál, þskj. 273. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 4. Meðferð einkamála, stjfrv., 64. mál, þskj. 64, nál. 279. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 5. Vöruhappdrætti SÍBS, stjfrv., 65. mál, þskj. 65, nál. 280, brtt. 281. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 6. Framkvæmdarvald ríkisins í héraði, stjfrv., 66. mál, þskj. 66, nál. 254. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 7. Svæðisskipulag fyrir suðvesturhluta landsins, þáltill., 183. mál, þskj. 213. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
 8. Málefni ungs fólks á sviði jafnréttismála, þáltill., 184. mál, þskj. 214. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
 9. Bifreiðagjald, stjfrv., 219. mál, þskj. 259. --- 1. umr.
 10. Fjáröflun til vegagerðar, stjfrv., 223. mál, þskj. 265. --- 1. umr.
 11. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, stjfrv., 225. mál, þskj. 268. --- 1. umr.
 12. Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands, stjfrv., 235. mál, þskj. 287. --- 1. umr.
 13. Grunnskólar, stjfrv., 81. mál, þskj. 81, nál. 282. --- 2. umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Tilkynning um dagskrá.
 2. Fjárhagsstaða sveitarfélaga (umræður utan dagskrár).