Dagskrá 125. þingi, 52. fundi, boðaður 1999-12-21 23:59, gert 22 8:23
[<-][->]

52. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis þriðjudaginn 21. des. 1999

að loknum 51. fundi.

---------

 1. Kosning fjögurra manna og jafnmargra varamanna í stjórnarnefnd ríkisspítalanna til fjögurra ára, frá 22. desember 1999, skv. 30. gr. laga nr. 97 28. desember 1990, um heilbrigðisþjónustu.
 2. Kosning þriggja manna og jafnmargra varamanna í verðlaunanefnd Gjafar Jóns Sigurðssonar til tveggja ára, frá 1. janúar 2000 til 31. desember 2001, skv. ályktun Alþingis 24. ágúst 1881, um reglur um Gjöf Jóns Sigurðssonar, sbr. ályktanir Alþingis 6. maí 1911 og 29. apríl 1974, um breytingar á henni.
 3. Kosning eins aðalmanns í útvarpsréttarnefnd, í stað Jóhönnu Maríu Eyjólfsdóttur, til 31. desember 2001, sbr. 2. gr. útvarpslaga, nr. 68 27. júní 1985.
 4. Aðild að Haagsamningi um vernd barna og ættleiðingu milli landa, stjtill., 112. mál, þskj. 122, nál. 327. --- Frh. síðari umr. (Atkvgr.)
 5. Skipulags- og byggingarlög, frv., 276. mál, þskj. 390. --- 3. umr. Ef leyft verður.
 6. Reynslusveitarfélög, stjfrv., 109. mál, þskj. 117, brtt. 454. --- 3. umr.
 7. Tekjuskattur og eignarskattur, frv., 291. mál, þskj. 476. --- 3. umr. Ef leyft verður.
 8. Stjórnarráð Íslands, stjfrv., 160. mál, þskj. 186. --- 3. umr. Ef leyft verður.
 9. Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, stjfrv., 228. mál, þskj. 273. --- 3. umr. Ef leyft verður.
 10. Frestun á fundum Alþingis, stjtill., 300. mál, þskj. 517.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Afbrigði um dagskrármál.
 2. Jólakveðjur.
 3. Þingfrestun.