Dagskrá 125. þingi, 89. fundi, boðaður 2000-04-04 13:30, gert 5 9:53
[<-][->]

89. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis þriðjudaginn 4. apríl 2000

kl. 1.30 miðdegis.

---------

 1. Erfðafjárskattur, stjfrv., 360. mál, þskj. 614. --- 3. umr.
 2. Fjármálaeftirlit, stjfrv., 199. mál, þskj. 906. --- 3. umr.
 3. Ábúðarlög, stjfrv., 239. mál, þskj. 904, brtt. 901. --- 3. umr.
 4. Vaxtalög, frv., 491. mál, þskj. 773. --- 2. umr.
 5. Álbræðsla á Grundartanga, stjfrv., 371. mál, þskj. 627, nál. 898. --- 2. umr.
 6. Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum, stjfrv., 407. mál, þskj. 665, nál. 902. --- 2. umr.
 7. Skipulag ferðamála, stjfrv., 366. mál, þskj. 621, nál. 903. --- 2. umr.
 8. Bann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna, stjfrv., 267. mál, þskj. 350, nál. 817. --- 2. umr.
 9. Jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2000, stjfrv., 468. mál, þskj. 747. --- 1. umr.
 10. Tekjuskattur og eignarskattur, stjfrv., 484. mál, þskj. 764. --- 1. umr.
 11. Íslensk málnefnd, stjfrv., 501. mál, þskj. 796. --- 1. umr.
 12. Almannatryggingar, stjfrv., 503. mál, þskj. 798. --- 1. umr.
 13. Hvíldarheimili fyrir geðsjúk börn, þáltill., 263. mál, þskj. 334. --- Fyrri umr.
 14. Almannatryggingar, frv., 266. mál, þskj. 349. --- 1. umr.
 15. Rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys, þáltill., 352. mál, þskj. 605. --- Fyrri umr.
 16. Smásala á tóbaki, þáltill., 368. mál, þskj. 624. --- Fyrri umr.