Dagskrá 125. þingi, 98. fundi, boðaður 2000-04-12 13:30, gert 13 9:56
[<-][->]

98. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis miðvikudaginn 12. apríl 2000

kl. 1.30 miðdegis.

---------

 1. Landsvirkjun, stjfrv., 198. mál, þskj. 231. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 2. Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum, stjfrv., 407. mál, þskj. 665, nál. 902, 923 og 928, brtt. 929. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 3. Atvinnuréttindi útlendinga, stjfrv., 261. mál, þskj. 331, nál. 933, brtt. 934. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 4. Eftirlit með útlendingum, stjfrv., 328. mál, þskj. 578, nál. 921, brtt. 922. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 5. Almenn hegningarlög, stjfrv., 359. mál, þskj. 613, nál. 967, brtt. 968. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 6. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, stjfrv., 225. mál, þskj. 268, nál. 789 og 793. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 7. Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna, stjfrv., 405. mál, þskj. 663, nál. 981, 984 og 987, brtt. 982 og 988. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 8. Notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands, þáltill., 233. mál, þskj. 284, nál. 941 og 969. --- Frh. síðari umr. (Atkvgr.)
 9. Kosningar til Alþingis, frv., 522. mál, þskj. 823. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 10. Rannsókn sjóslysa, stjfrv., 567. mál, þskj. 869. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 11. Siglingalög, stjfrv., 568. mál, þskj. 870. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 12. Tilkynningarskylda íslenskra skipa, stjfrv., 569. mál, þskj. 871. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 13. Bílaleigur, stjfrv., 570. mál, þskj. 872. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 14. Jarðgangaáætlun 2000--2004, stjtill., 571. mál, þskj. 873. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
 15. Tólf ára samfellt grunnnám, þáltill., 380. mál, þskj. 637. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Tilkynning um útgáfu Kristni á Íslandi.