Fundargerð 125. þingi, 22. fundi, boðaður 1999-11-10 23:59, stóð 14:12:20 til 16:00:49 gert 10 16:16
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

22. FUNDUR

miðvikudaginn 10. nóv.,

að loknum 21. fundi.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Lágmarkslaun, 1. umr.

Frv. GE o.fl., 94. mál. --- Þskj. 95.

[14:12]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umferðarlög, 1. umr.

Frv. GE, 95. mál (ökuhraði). --- Þskj. 96.

[14:49]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Kosningar til Alþingis, 1. umr.

Frv. EKG o.fl., 123. mál (atkvæðagreiðsla í heimahúsi). --- Þskj. 154.

[15:06]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Afnám gjalds á menn utan trúfélaga, 1. umr.

Frv. MÁ, 134. mál. --- Þskj. 155.

[15:16]

[15:59]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 16:00.

---------------