Fundargerð 125. þingi, 82. fundi, boðaður 2000-03-20 15:00, stóð 15:00:18 til 19:01:42 gert 21 8:51
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

82. FUNDUR

mánudaginn 20. mars,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:

Lagt fram á lestrarsal:

[15:01]

Útbýting þingskjala:


Afturköllun þingmála.

[15:02]

Forseti tilkynnti að borist hefðu bréf um að 458. mál og 361. mál hefðu verið kölluð aftur.


Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa.


Sjálfstæði Færeyja.

[15:02]

Spyrjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Mannréttindabrot í Tsjetsjeníu.

[15:08]

Spyrjandi var Ögmundur Jónasson.


Heimsóknir ættingja erlendis frá.

[15:15]

Spyrjandi var Ásta R. Jóhannesdóttir.


Meðferð þjóðlendumála.

[15:21]

Spyrjandi var Guðmundur Árni Stefánsson.


Smíði nýs varðskips.

[15:29]

Spyrjandi var Guðmundur Hallvarðsson.


Tilfærsla á aflahlutdeild.

Beiðni SvH o.fl. um skýrslu, 462. mál. --- Þskj. 740.

[15:34]


Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna, frh. 1. umr.

Stjfrv., 405. mál. --- Þskj. 663.

[15:34]


Skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu, frh. 1. umr.

Stjfrv., 452. mál (EES-reglur). --- Þskj. 726.

[15:35]


Endurskoðun viðskiptabanns á Írak, frh. fyrri umr.

Þáltill. SJS o.fl., 377. mál. --- Þskj. 633.

[15:35]


Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum, frh. 1. umr.

Frv. SJS o.fl., 397. mál. --- Þskj. 655.

[15:36]


Rannsókn á mengun við Keflavíkurflugvöll, frh. fyrri umr.

Þáltill. SJóh og SJS, 391. mál. --- Þskj. 649.

[15:36]


Umhverfisáhrif af völdum erlendrar hersetu, frh. fyrri umr.

Þáltill. SJS og SJóh, 392. mál. --- Þskj. 650.

[15:36]


Skipulags- og byggingarlög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 430. mál (úrskurðir, undanþágur, teikningar, deiliskipulag o.fl.). --- Þskj. 698.

[15:37]


Stjórn fiskveiða, 1. umr.

Stjfrv., 460. mál (gildistími ákvæða um veiðar smábáta). --- Þskj. 738.

[15:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[16:53]

Útbýting þingskjala:


Stjórn fiskveiða, 1. umr.

Frv. GAK og ÁSJ, 429. mál (sólarlagsákvæði, sóknardagar, veiðar smábáta o.fl.). --- Þskj. 697.

[16:53]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[18:01]

Útbýting þingskjala:


Grundvöllur nýrrar fiskveiðistjórnar, fyrri umr.

Þáltill. GAK o.fl., 338. mál. --- Þskj. 591.

[18:02]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[19:00]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 13.--15. mál.

Fundi slitið kl. 19:01.

---------------