Fundargerð 125. þingi, 106. fundi, boðaður 2000-05-04 23:59, stóð 14:07:09 til 01:52:35 gert 5 2:1
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

106. FUNDUR

fimmtudaginn 4. maí,

að loknum 105. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[14:09]

[14:10]


Íslensk málnefnd, 3. umr.

Stjfrv., 501. mál (tengsl við Háskóla Íslands, forstöðumaður). --- Þskj. 1097, brtt. 1104.

Enginn tók til máls.

[14:12]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1148).


Lausafjárkaup, 3. umr.

Stjfrv., 110. mál (heildarlög). --- Þskj. 1095, brtt. 1113.

[14:13]

[14:14]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1149).


Þjónustukaup, 3. umr.

Stjfrv., 111. mál. --- Þskj. 1093, brtt. 1114.

[14:14]

[14:15]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1150).


Húsgöngu- og fjarsölusamningar, 3. umr.

Stjfrv., 421. mál (heildarlög). --- Þskj. 1094, brtt. 1115.

[14:16]

[14:18]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1151).


Staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar, síðari umr.

Stjtill., 587. mál. --- Þskj. 889, nál. 1102 og 1106.

[14:20]

Umræðu frestað.


Fullgilding Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn, síðari umr.

Stjtill., 586. mál. --- Þskj. 888, nál. 1127.

[14:49]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Flugmálaáætlun 2000--2003, síðari umr.

Stjtill., 299. mál. --- Þskj. 516, nál. 989.

[14:55]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta, 2. umr.

Stjfrv., 189. mál (heildarlög). --- Þskj. 219, nál. 1021, brtt. 1022.

[15:22]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Staðfesting ýmissa ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar, frh. síðari umr.

Stjtill., 587. mál. --- Þskj. 889, nál. 1102 og 1106.

[16:02]

[16:41]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 3. umr.

Stjfrv., 225. mál (fjöldauppsagnir). --- Þskj. 268.

[17:33]

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 18:31]

[20:29]

Útbýting þingskjala:


Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða, 1. umr.

Stjfrv., 630. mál (innflutningur frá frystiskipum). --- Þskj. 1118.

[20:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vegalög, 2. umr.

Stjfrv., 322. mál (reiðvegir, girðingar). --- Þskj. 572, nál. 990, brtt. 991.

[20:34]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða, 1. umr.

Frv. samgn., 618. mál. --- Þskj. 1023.

og

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna, 1. umr.

Frv. samgn., 619. mál. --- Þskj. 1024.

[20:36]

[20:52]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjarskipti, 1. umr.

Frv. meiri hluta samgn., 629. mál (hljóðritun símtala). --- Þskj. 1112.

[21:51]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Staðfest samvist, 2. umr.

Stjfrv., 558. mál (búsetuskilyrði o.fl.). --- Þskj. 860, nál. 1032.

[21:58]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lögreglulög, 2. umr.

Stjfrv., 467. mál (inntaka nema og þjálfun í Lögregluskólanum). --- Þskj. 745, nál. 1103.

[22:25]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[22:31]

Útbýting þingskjals:


Veiting ríkisborgararéttar, 1. umr.

Frv. allshn., 628. mál. --- Þskj. 1108.

[22:31]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Höfundalög, 2. umr.

Stjfrv., 325. mál (EES-reglur). --- Þskj. 575, nál. 1110, brtt. 1111.

[22:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Yrkisréttur, 2. umr.

Stjfrv., 527. mál. --- Þskj. 828, nál. 1109.

[22:43]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lánasjóður landbúnaðarins, 1. umr.

Frv. landbn., 625. mál (lánsheimildir). --- Þskj. 1090.

[22:47]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hópuppsagnir, 2. umr.

Stjfrv., 469. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 748, nál. 1122.

[22:50]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Innheimtustofnun sveitarfélaga, 2. umr.

Stjfrv., 545. mál (kröfufyrning barnsmeðlaga). --- Þskj. 847, nál. 1123.

[22:53]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Orkunýtnikröfur, 2. umr.

Stjfrv., 523. mál. --- Þskj. 824, nál. 1124.

[23:00]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar, 2. umr.

Stjfrv., 503. mál (dvalarkostnaður foreldris). --- Þskj. 798, nál. 1125.

[23:03]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Kjarasamningar opinberra starfsmanna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 225. mál (fjöldauppsagnir). --- Þskj. 268.

[23:04]

Umræðu frestað.

Fundi slitið kl. 01:52.

---------------