2001-01-22 19:44:53# 126. lþ.#F 63.#1. fundur. Almannatryggingar., til 23:30:32| L gert 23 8:18
[prenta uppsett í dálka] 63. fundur, 126. lþ.

Almannatryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 379. mál (tekjutrygging örorkulífeyrisþega). --- Þskj. 624, nál. 658 og 660.

[19:45]

Ögmundur Jónasson:


[20:06]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[20:08]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[20:10]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[20:12]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[20:13]

Kristján Pálsson:


[20:33]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[20:35]

Kristján Pálsson (andsvar):


[20:37]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[20:39]

Kristján Pálsson (andsvar):


[20:41]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[20:43]

Kristján Pálsson (andsvar):


[20:44]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[20:46]

Kristján Pálsson (andsvar):


[20:48]

Lúðvík Bergvinsson:


[21:10]

Utanríkisráðherra (Halldór Ásgrímsson) (andsvar):


[21:11]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[21:13]

Utanríkisráðherra (Halldór Ásgrímsson) (andsvar):


[21:15]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[21:17]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[21:19]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[21:21]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[21:23]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[21:26]

Össur Skarphéðinsson:


[21:50]

Kristján Pálsson (andsvar):


[21:53]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[21:55]

Kristján Pálsson (andsvar):


[21:57]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[21:59]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[22:00]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[22:02]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[22:04]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[22:06]

Tómas Ingi Olrich:


[22:38]

Frsm. minni hluta heilbr.- og trn. (Bryndís Hlöðversdóttir) (andsvar):


[22:40]

Tómas Ingi Olrich (andsvar):


[22:42]

Frsm. minni hluta heilbr.- og trn. (Bryndís Hlöðversdóttir) (andsvar):


[22:43]

Tómas Ingi Olrich (andsvar):


[22:45]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[22:47]

Tómas Ingi Olrich (andsvar):


[22:50]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[22:51]

Tómas Ingi Olrich (andsvar):


[22:53]

Utanríkisráðherra (Halldór Ásgrímsson):


[23:12]

Frsm. minni hluta heilbr.- og trn. (Bryndís Hlöðversdóttir) (andsvar):


[23:13]

Utanríkisráðherra (Halldór Ásgrímsson) (andsvar):


[23:14]

Frsm. minni hluta heilbr.- og trn. (Bryndís Hlöðversdóttir) (andsvar):


[23:15]

Utanríkisráðherra (Halldór Ásgrímsson) (andsvar):


[23:16]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[23:17]

Utanríkisráðherra (Halldór Ásgrímsson) (andsvar):


[23:19]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[23:20]

Utanríkisráðherra (Halldór Ásgrímsson) (andsvar):


[23:21]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[23:22]

Utanríkisráðherra (Halldór Ásgrímsson) (andsvar):


[23:24]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[23:25]

Utanríkisráðherra (Halldór Ásgrímsson) (andsvar):


[23:26]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[23:27]

Utanríkisráðherra (Halldór Ásgrímsson) (andsvar):


[23:28]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[23:29]

Utanríkisráðherra (Halldór Ásgrímsson) (andsvar):