Fjarvistarleyfi 126. þingi, 69. fundi 14., gert 14 15:46

Jón Kristjánsson, 3. þm. Austurl.,

Sverrir Hermannsson, 18. þm. Reykv.