2001-02-14 13:34:03# 126. lþ.#F 69.#3. fundur. Lax-og silungsveiði., til 13:35:37| A gert 14 15:46
[prenta uppsett í dálka] 69. fundur, 126. lþ.

Lax-og silungsveiði, frh. 1. umr.

Stjfrv., 389. mál (rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl). --- Þskj. 639.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:35]

[13:34]

Kolbrún Halldórsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


Frv. vísað til 2. umr. með 38 shlj. atkv.

Frv. vísað til landbn. án atkvgr.