2001-02-20 13:32:30# 126. lþ.#F 73.#2. fundur. Könnun á áhrifum fiskmarkaða., til 13:32:58| A gert 20 20:1
[prenta uppsett í dálka] 73. fundur, 126. lþ.

Könnun á áhrifum fiskmarkaða, frh. fyrri umr.

Þáltill. SvanJ o.fl., 243. mál. --- Þskj. 268.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:32]

Till. vísað til síðari umr. með 32 shlj. atkv.

Till. vísað til sjútvn. án atkvgr.