2001-03-01 10:34:51# 126. lþ.#F 80.#4. fundur. Stjórn fiskveiða., til 11:22:55| L gert 5 8:49
[prenta uppsett í dálka] 80. fundur, 126. lþ.

Stjórn fiskveiða, 2. umr.

Stjfrv., 120. mál (tegundartilfærsla). --- Þskj. 120, nál. 728 og 799.

[10:35]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Einar K. Guðfinnsson):


[10:39]

Frsm. minni hluta sjútvn. (Guðjón A. Kristjánsson):


[11:02]

Jóhann Ársælsson:


[11:16]

Árni Steinar Jóhannsson: