2001-03-06 13:32:31# 126. lþ.#F 82.#1. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 13:32:53| A gert 7 8:13
[prenta uppsett í dálka] 82. fundur, 126. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 481. mál (samvinnufélög). --- Þskj. 767.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:32]

Frv. vísað til 2. umr. með 41 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.