2001-03-28 13:33:12# 126. lþ.#F 100.#3. fundur. Viðskiptabankar og sparisjóðir., til 13:33:44| A gert 28 16:12
[prenta uppsett í dálka] 100. fundur, 126. lþ.

Viðskiptabankar og sparisjóðir, frh. 1. umr.

Stjfrv., 567. mál (breyting sparisjóðs í hlutafélag). --- Þskj. 873.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:33]

Frv. vísað til 2. umr. með 39 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.