2001-04-06 14:06:29# 126. lþ.#F 108.#10. fundur. Opinber innkaup., til 14:06:47| A gert 17 15:0
[prenta uppsett í dálka] 108. fundur, 126. lþ.

Opinber innkaup, frh. 1. umr.

Stjfrv., 670. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 1048.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:06]

Frv. vísað til 2. umr. með 33 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.