2001-04-23 15:47:17# 126. lþ.#F 109.#2. fundur. Stéttarfélög og vinnudeilur., til 15:48:03| A gert 9 11:0
[prenta uppsett í dálka] 109. fundur, 126. lþ.

Stéttarfélög og vinnudeilur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 201. mál (sektarákvarðanir Félagsdóms). --- Þskj. 211, nál. 951.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:47]

1. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

2.--4. gr. samþ. með 37 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 41 shlj. atkv.