2001-04-23 15:54:02# 126. lþ.#F 109.#6. fundur. Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar., til 15:54:56| A gert 24 9:31
[prenta uppsett í dálka] 109. fundur, 126. lþ.

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 285. mál (Þingvallaprestakall). --- Þskj. 314, nál. 960.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:54]

1. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 960 samþ. með 39 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 39 shlj. atkv.