2001-04-23 15:57:47# 126. lþ.#F 109.#8. fundur. Barnalög., til 15:58:50| A gert 24 9:31
[prenta uppsett í dálka] 109. fundur, 126. lþ.

Barnalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 314. mál (ráðgjöf í umgengnis- og forsjármálum). --- Þskj. 377, nál. 959.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:58]

1. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 959 samþ. með 39 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 37 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 39 shlj. atkv.