2001-04-26 15:11:21# 126. lþ.#F 113.#6. fundur. Meðferð opinberra mála., til 17:47:40| L gert 26 19:46
[prenta uppsett í dálka] 113. fundur, 126. lþ.

Meðferð opinberra mála, 2. umr.

Stjfrv., 367. mál (opinber rannsókn). --- Þskj. 580, nál. 1072 og 1100, brtt. 1134.

[15:11]

Frsm. meiri hluta allshn. (Þorgerður K. Gunnarsdóttir):


[15:17]

Frsm. minni hluta allshn. (Lúðvík Bergvinsson):


[15:55]

Ásta Möller (andsvar):


[15:57]

Frsm. minni hluta allshn. (Lúðvík Bergvinsson) (andsvar):


[15:59]

Ásta Möller (andsvar):


[16:01]

Frsm. minni hluta allshn. (Lúðvík Bergvinsson) (andsvar):


[16:02]

Frsm. meiri hluta allshn. (Þorgerður K. Gunnarsdóttir) (andsvar):


[16:04]

Frsm. minni hluta allshn. (Lúðvík Bergvinsson) (andsvar):


[16:06]

Frsm. meiri hluta allshn. (Þorgerður K. Gunnarsdóttir) (andsvar):


[16:08]

Frsm. minni hluta allshn. (Lúðvík Bergvinsson) (andsvar):


[16:10]

Ögmundur Jónasson:


[16:22]

Dómsmálaráðherra (Sólveig Pétursdóttir):


[16:36]

Bryndís Hlöðversdóttir (andsvar):


[16:38]

Dómsmálaráðherra (Sólveig Pétursdóttir) (andsvar):


[16:40]

Bryndís Hlöðversdóttir (andsvar):


[16:41]

Dómsmálaráðherra (Sólveig Pétursdóttir) (andsvar):


[16:42]

Frsm. minni hluta allshn. (Lúðvík Bergvinsson) (andsvar):


[16:44]

Dómsmálaráðherra (Sólveig Pétursdóttir) (andsvar):


[16:47]

Frsm. minni hluta allshn. (Lúðvík Bergvinsson) (andsvar):


[16:48]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[16:50]

Dómsmálaráðherra (Sólveig Pétursdóttir) (andsvar):


[16:52]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[16:53]

Útbýting þingskjala:

[16:54]

Ásta Möller:


[17:02]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[17:37]

Dómsmálaráðherra (Sólveig Pétursdóttir) (andsvar):


[17:39]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[17:41]

Guðjón A. Kristjánsson: