2001-04-30 15:29:03# 126. lþ.#F 115.#11. fundur. Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða., til 15:30:23| A gert 2 8:18
[prenta uppsett í dálka] 115. fundur, 126. lþ.

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 682. mál (innflutningur lifandi sjávardýra). --- Þskj. 1061.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:29]

Frv. vísað til 2. umr. með 53 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.