Útbýting 126. þingi, 109. fundi 2001-04-23 17:09:41, gert 9 11:0

Barnalög, 314. mál, þskj. 1098.

Samvinnufélög (innlánsdeildir), 449. mál, nál. minni hluta efh.- og viðskn., þskj. 1082.

Samvinnufélög (rekstrarumgjörð), 448. mál, nál. minni hluta efh.- og viðskn., þskj. 1081.

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands, 521. mál, nál. meiri hluta efh.- og viðskn., þskj. 1089.