2001-05-09 14:17:16# 126. lþ.#F 118.#7. fundur. Norðurlandasamningur um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði., til 14:17:49| A gert 10 17:50
[prenta uppsett í dálka] 118. fundur, 126. lþ.

Norðurlandasamningur um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 554. mál (skilnaðarmál o.fl.). --- Þskj. 860, nál. 1156.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:17]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.