2001-05-10 23:03:48# 126. lþ.#F 119.#7. fundur. Viðskiptabankar og sparisjóðir., til 23:50:32| L gert 11 8:47
[prenta uppsett í dálka] 119. fundur, 126. lþ.

Viðskiptabankar og sparisjóðir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 567. mál (breyting sparisjóðs í hlutafélag). --- Þskj. 873, nál. 1212 og 1223, brtt. 1224.

[23:04]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[23:08]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Jóhanna Sigurðardóttir):


[23:30]

Steingrímur J. Sigfússon:


[23:45]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Jóhanna Sigurðardóttir) (andsvar):


[23:47]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[23:49]

Útbýting þingskjals: