2001-05-15 18:56:45# 126. lþ.#F 123.#12. fundur. Viðurkenning á menntun og prófskírteinum., til 18:57:10| A gert 23 10:10
[prenta uppsett í dálka] 123. fundur, 126. lþ.

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 591. mál (EES-reglur). --- Þskj. 934, nál. 1226.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:56]

1. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 53 shlj. atkv.