2001-05-15 19:01:23# 126. lþ.#F 123.#17. fundur. Málefni aldraðra., til 19:02:04| A gert 23 10:10
[prenta uppsett í dálka] 123. fundur, 126. lþ.

Málefni aldraðra, frh. 2. umr.

Frv. heilbr.- og trn., 695. mál (vistunarmat). --- Þskj. 1076.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:01]

1. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 53 shlj. atkv.