2001-05-19 21:33:50# 126. lþ.#F 129.#40. fundur. Lax- og silungsveiði., til 22:00:45| L gert 19 13:47
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur, 126. lþ.

Lax- og silungsveiði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 389. mál (rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl). --- Þskj. 639, nál. 1271 og 1340, brtt. 1272 og 1341.

[21:34]

Frsm. meiri hluta landbn. (Hjálmar Jónsson) (frh.):


[21:41]

Frsm. minni hluta landbn. (Sigríður Jóhannesdóttir):


[21:52]

Þuríður Backman: