2001-05-20 00:21:03# 126. lþ.#F 129.#45. fundur. Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða., til 00:21:42| A gert 19 13:47
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur, 126. lþ.

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 682. mál (innflutningur lifandi sjávardýra). --- Þskj. 1061, nál. 1322.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[00:21]

1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv.