2000-10-18 13:37:12# 126. lþ.#F 12.#10. fundur. Þróun sjálfbærs samfélags í Hrísey., til 13:37:42| A gert 18 16:3
[prenta uppsett í dálka] 12. fundur, 126. lþ.

Þróun sjálfbærs samfélags í Hrísey, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÁSJ o.fl., 17. mál. --- Þskj. 17.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:37]

Till. vísað til síðari umr. með 41 shlj. atkv.

Till. vísað til iðnn. án atkvgr.