2000-11-21 13:32:48# 126. lþ.#F 28.#1. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 13:33:16| A gert 22 8:7
[prenta uppsett í dálka] 28. fundur, 126. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 197. mál (barnabætur). --- Þskj. 207.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:33]

Frv. vísað til 2. umr. með 32 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.