2000-11-21 13:33:18# 126. lþ.#F 28.#2. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 13:33:47| A gert 22 8:7
[prenta uppsett í dálka] 28. fundur, 126. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Frv. SvanJ o.fl., 27. mál (söluhagnaður hlutabréfa). --- Þskj. 27.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:33]

Frv. vísað til 2. umr. með 35 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.