2000-11-29 15:19:55# 126. lþ.#F 35.#3. fundur. Veiðieftirlitsgjald., til 15:21:11| A gert 1 14:19
[prenta uppsett í dálka] 35. fundur, 126. lþ.

Veiðieftirlitsgjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 216. mál (fjárhæðir). --- Þskj. 227, nál. 351.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:20]

1. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.