2000-11-30 10:31:27# 126. lþ.#F 37.#1. fundur. Fjárlög 2001., til 12:33:49| F gert 5 9:7
[prenta uppsett í dálka] 37. fundur, 126. lþ.

Fjárlög 2001, 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 374, brtt. 375 og 389.

[10:31]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson):


[12:08]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[12:08]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[12:09]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[12:10]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[12:12]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[12:13]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[12:14]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[12:15]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[12:17]

Sigríður Jóhannesdóttir (andsvar):


[12:18]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[12:19]

Sigríður Jóhannesdóttir (andsvar):


[12:20]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[12:21]

Guðmundur Hallvarðsson (andsvar):


[12:22]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[12:23]

Guðmundur Hallvarðsson (andsvar):


[12:24]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[12:25]

Gísli S. Einarsson (um fundarstjórn):


[12:27]

Steingrímur J. Sigfússon (um fundarstjórn):


[12:30]

Gísli S. Einarsson (um fundarstjórn):


[12:31]

Rannveig Guðmundsdóttir (um fundarstjórn):


[12:32]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Össur Skarphéðinsson) (um fundarstjórn):


[12:32]

Útbýting þingskjala: