2000-11-30 13:05:21# 126. lþ.#F 37.#1. fundur. Fjárlög 2001., til 18:59:19| F gert 1 9:5
[prenta uppsett í dálka] 37. fundur, 126. lþ.

Fjárlög 2001, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 374, 387 og 388, brtt. 375, 389, 393, 397, 398 og 399.

[13:05]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Össur Skarphéðinsson):


[13:47]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[13:49]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[13:51]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[13:52]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[13:54]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[13:56]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[13:58]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[14:00]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[14:02]

Útbýting þingskjala:

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:03]

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 393, 396--399 og 403. --- Afbrigði samþ. með 34 shlj. atkv.

[14:04]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason):


[14:22]

Menntamálaráðherra (Björn Bjarnason) (andsvar):


[14:23]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[14:25]

Menntamálaráðherra (Björn Bjarnason) (andsvar):


[14:27]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[14:30]

Einar Oddur Kristjánsson:


[15:02]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[15:03]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[15:03]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[15:04]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[15:05]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[15:07]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[15:08]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[15:09]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[15:10]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[15:12]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[15:13]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[15:14]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[15:15]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[15:16]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[15:17]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[15:18]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[15:19]

Guðjón A. Kristjánsson:


[15:33]

Gísli S. Einarsson:


[16:19]

Heilbrigðisráðherra (Ingibjörg Pálmadóttir) (andsvar):


[16:22]

Gísli S. Einarsson (andsvar):


[16:24]

Heilbrigðisráðherra (Ingibjörg Pálmadóttir) (andsvar):


[16:26]

Gísli S. Einarsson (andsvar):


[16:27]

Ísólfur Gylfi Pálmason:


[16:43]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[16:45]

Ísólfur Gylfi Pálmason (andsvar):


[16:48]

Lúðvík Bergvinsson (andsvar):


[16:50]

Ísólfur Gylfi Pálmason (andsvar):


[16:52]

Útbýting þingskjala:

[16:53]

Árni Johnsen:


[17:49]

Kristján L. Möller (andsvar):


[17:52]

Árni Johnsen (andsvar):


[17:52]

Kristján L. Möller (andsvar):


[17:55]

Árni Johnsen (andsvar):


[17:56]

Arnbjörg Sveinsdóttir:


[18:14]

Kristján L. Möller (andsvar):


[18:16]

Arnbjörg Sveinsdóttir (andsvar):


[18:18]

Kristján L. Möller (andsvar):


[18:20]

Arnbjörg Sveinsdóttir (andsvar):


[18:22]

Þuríður Backman:


ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:03]

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 405. --- Afbrigði samþ. með 32 shlj. atkv.

[18:36]

Jóhanna Sigurðardóttir: