2000-11-30 20:00:39# 126. lþ.#F 37.#1. fundur. Fjárlög 2001., til 02:59:12| L gert 5 9:7
[prenta uppsett í dálka] 37. fundur, 126. lþ.

Fjárlög 2001, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 374, 387 og 388, brtt. 375, 389, 393, 396, 397, 398, 399, 403 og 405.

[20:00]

Jóhanna Sigurðardóttir (frh.):


[20:35]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[20:37]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[20:39]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[20:41]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[20:43]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[20:45]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[20:47]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[20:48]

Drífa Hjartardóttir:


[20:58]

Einar Már Sigurðarson:


[21:38]

Ögmundur Jónasson:


[22:27]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[22:29]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[22:32]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[22:33]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[22:36]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[22:38]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[22:40]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[22:42]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[22:44]

Jóhann Ársælsson:


[23:03]

Ísólfur Gylfi Pálmason (andsvar):


[23:05]

Jóhann Ársælsson (andsvar):


[23:07]

Ísólfur Gylfi Pálmason (andsvar):


[23:09]

Jóhann Ársælsson (andsvar):


[23:10]

Kristján Pálsson (andsvar):


[23:13]

Jóhann Ársælsson (andsvar):


[23:15]

Kristján Pálsson (andsvar):


[23:17]

Jóhann Ársælsson (andsvar):


[23:19]

Pétur H. Blöndal:


[23:35]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[23:37]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[23:37]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[23:40]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[23:41]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[23:42]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[23:43]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[23:45]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[23:47]

Kristján L. Möller:


[00:04]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[00:06]

Kristján L. Möller (andsvar):


[00:08]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[00:11]

Kristján L. Möller (andsvar):


[00:13]

Ísólfur Gylfi Pálmason (andsvar):


[00:14]

Kristján L. Möller (andsvar):


[00:16]

Ísólfur Gylfi Pálmason (andsvar):


[00:17]

Kristján L. Möller (andsvar):


[00:19]

Kristján Pálsson:


[00:30]

Jóhann Ársælsson (andsvar):


[00:32]

Kristján Pálsson (andsvar):


[00:35]

Jóhann Ársælsson (andsvar):


[00:37]

Kristján Pálsson (andsvar):


[00:39]

Kolbrún Halldórsdóttir:


[00:59]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[01:01]

Sigríður Jóhannesdóttir:


[01:32]

Árni Steinar Jóhannsson:


[01:48]

Steingrímur J. Sigfússon:


[02:21]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason):


[02:28]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Össur Skarphéðinsson):


[02:47]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson):


[02:54]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[02:55]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[02:56]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[02:57]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):