Útbýting 126. þingi, 28. fundi 2000-11-21 19:18:55, gert 22 8:7

Bann við notkun farsíma án handfrjáls búnaðar við akstur, 286. mál, frv. SJóh o.fl., þskj. 315.

Dýrasjúkdómar, 291. mál, stjfrv. (landbrh.), þskj. 322.

Hreinsun og afhending neðra Nickel-svæðisins í Reykjanesbæ, 290. mál, fsp. KPál, þskj. 321.

Stefna í málum Landspítala, 288. mál, fsp. RG, þskj. 319.

Útskriftir fatlaðra af Landspítala, 289. mál, fsp. RG, þskj. 320.