2000-12-05 14:23:54# 126. lþ.#F 40.#2. fundur. Blindrabókasafn Íslands., til 14:25:30| A gert 6 1:46
[prenta uppsett í dálka] 40. fundur, 126. lþ.

Blindrabókasafn Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 177. mál (verkefni og stjórn). --- Þskj. 184, nál. 368.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:24]

1. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 368 (ný grein, verður 2. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv.

2.--5. gr. (verða 3.--6. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.