2000-12-08 11:00:20# 126. lþ.#F 44.#10. fundur. Tollalög., til 11:00:48| A gert 8 23:46
[prenta uppsett í dálka] 44. fundur, 126. lþ.

Tollalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 333. mál (ríkistollstjóri). --- Þskj. 433.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:00]

Frv. vísað til 2. umr. með 40 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.