2000-12-08 19:42:35# 126. lþ.#F 44.#13. fundur. Fjárlög 2001., til 20:38:55| F gert 8 23:46
[prenta uppsett í dálka] 44. fundur, 126. lþ.

Fjárlög 2001, frh. 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 421, frhnál. 456, 470 og 473, brtt. 441, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483 og 487, till. til rökst. dagskrár 486.

[19:42]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Össur Skarphéðinsson):


[20:18]

Útbýting þingskjals:

[20:18]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[20:20]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[20:23]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[20:24]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[20:26]

Einar K. Guðfinnsson:


[20:31]

Hjálmar Jónsson: