2000-12-08 20:46:34# 126. lþ.#F 44.#13. fundur. Fjárlög 2001., til 23:36:20| L gert 8 23:46
[prenta uppsett í dálka] 44. fundur, 126. lþ.

Fjárlög 2001, frh. 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 421, frhnál. 456, 470 og 473, brtt. 441, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 487 og 488, till. til rökst. dagskrár 486.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:46]

Of skammt var liðið frá útbýtingu þskj. 488. --- Afbrigði samþ. með 32 shlj. atkv.

[20:47]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[21:42]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[21:44]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[21:46]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[21:48]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[21:50]

Kolbrún Halldórsdóttir:


[22:15]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[22:17]

Kolbrún Halldórsdóttir (andsvar):


[22:18]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[22:20]

Kolbrún Halldórsdóttir (andsvar):


[22:22]

Þuríður Backman:


[22:37]

Ásta Möller (andsvar):


[22:39]

Jóhann Ársælsson:


[22:51]

Ögmundur Jónasson:


[23:15]

Rannveig Guðmundsdóttir:


[23:24]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason):


[23:29]

Hjálmar Jónsson (andsvar):


[23:31]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[23:32]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson):