2000-12-13 14:31:41# 126. lþ.#F 47.#15. fundur. Málefni aldraðra., til 14:46:53| L gert 13 17:40
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 126. lþ.

Málefni aldraðra, 2. umr.

Stjfrv., 317. mál (Framkvæmdasjóður aldraðra). --- Þskj. 392, nál. 500 og 522, brtt. 523.

[14:32]

Frsm. meiri hluta heilbr.- og trn. (Jónína Bjartmarz):


[14:34]

Frsm. minni hluta heilbr.- og trn. (Ásta R. Jóhannesdóttir):


[14:42]

Þuríður Backman:


[14:45]

Frsm. meiri hluta heilbr.- og trn. (Jónína Bjartmarz):


[14:46]

Frsm. minni hluta heilbr.- og trn. (Ásta R. Jóhannesdóttir) (andsvar):