2000-12-13 14:58:19# 126. lþ.#F 47.#23. fundur. Tryggingagjald., til 14:58:47| A gert 13 17:40
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 126. lþ.

Tryggingagjald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 350. mál (fæðingarorlof). --- Þskj. 504.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:58]

Frv. vísað til 2. umr. með 37 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.