2000-12-16 11:26:15# 126. lþ.#F 51.#8. fundur. Staðgreiðsla opinberra gjalda., til 11:27:00| A gert 18 8:18
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 126. lþ.

Staðgreiðsla opinberra gjalda, frh. 2. umr.

Stjfrv., 343. mál (reiknað endurgjald). --- Þskj. 453, nál. 578.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:26]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.